Uniwersytet Wrocławski

Jesteś w: Careers Service

Klauzula informacyjna - badanie opinii pracodawców

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w badaniu opinii pracodawców – maj/czerwiec 2019.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe tzn. adres mailowy przetwarzane będą w celu realizacji badania opinii pracodawców którzy zatrudniają/przyjmują studentów lub/i absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (na praktyki/staże, do pracy). Badanie przygotowało oraz realizuje Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.  Przygotowany raport z badania zostanie m.in. przedstawiony Władzom Wydziału w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

powrót
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę