Uniwersytet Wrocławski
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Jesteś w: Employers

TARGI PRACY I PRAKTYK - KAMPUS KARIERY

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza Pracodawców do wzięcia udziału 
w Targach Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, które odbędą się 11 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00
na Wydziale Biotechnologii UWr, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, Wrocław

OTWÓRZ OFERTĘ WSPÓŁPRACY


Wydarzenie skierowane jest do firm i organizacji, które zainteresowane są:
-pozyskaniem wartościowych praktykantów i pracowników
-prezentacją aktualnych ofert praktyk i pracy
-podzieleniem się informacjami na temat przebiegu procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska
-przedstawieniem ścieżki kariery oraz możliwości rozwoju w organizacji
-wypromowaniem organizacji w środowisku akademickim
-nawiązaniem cennych kontaktów biznesowych

Pracodawca sam decyduje w jakiej formie będzie uczestniczyć w imprezie:
1.prezentacja stanowiska firmy o maksymalnej wielkości 2m x 2m w głównej części targowej
2.przeprowadzenie warsztatu, szkolenia bądź prelekcji dla studentów o tematyce związanej z rynkiem pracy

Wszystkim uczestnikom wydarzenia zapewniamy:
-bezpłatną przestrzeń wystawową w dniu wydarzenia
-promocję pracodawcy za pośrednictwem materiałów informacyjno-promocyjnych, stworzonych na potrzeby wydarzenia (plakaty, artykuły na stronie internetowej oraz wpisy w social media)
-zapewnienie niezbędnego zaplecza organizacyjnego wydarzenia, jak i wsparcie przed oraz w trakcie imprezy

Uczestnikami Targów Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY będą studenci, doktoranci i absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności Wydziałów: Matematyki i Informatyki, Biotechnologii, Nauk Biologicznych, Fizyki i Astronomii, Chemii oraz Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

Ze względu na limit stanowisk wystawowych, organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru uczestników spośród zgłoszonych firm. Wybór organizacji uczestniczących w wydarzeniu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, a ostateczna decyzja zostanie przesłana drogą mailową. 

Chcesz wziąć udział w wydarzeniu? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Na zgłoszenia czekamy do 4 marca 2019 r.

W przypadku pytań służę pomocą,
Elżbieta Oleniacz-Czajka
E: elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl
T: (71) 375 21 34

powrót