Uniwersytet Wrocławski
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Jesteś w: Employers

TARGI PRACY I PRAKTYK - KAMPUS KARIERY

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza Pracodawców do wzięcia udziału 
w Targach Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY, które odbędą się 29 listopada 2018 r. w godz. 10.00 – 15.00
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, Wrocław

OTWÓRZ OFERTĘ WSPÓŁPRACY


Wydarzenie skierowane jest do firm i organizacji, które zainteresowane są:
-pozyskaniem wartościowych praktykantów i pracowników
-prezentacją aktualnych ofert praktyk i pracy
-podzieleniem się informacjami na temat przebiegu procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska
-przedstawieniem ścieżki kariery oraz możliwości rozwoju w organizacjiwypromowaniem organizacji w środowisku akademickimnawiązaniem cennych kontaktów biznesowych

Pracodawca sam decyduje w jakiej formie będzie uczestniczyć w imprezie:
1.prezentacja stanowiska firmy o maksymalnej wielkości 2m x 2m w głównej części targowej
2.przeprowadzenie warsztatu, szkolenia bądź prelekcji dla studentów o tematyce związanej z rynkiem pracy
3.uczestnictwo w ‘Strefie Rekrutacji’, czyli przeprowadzenie krótkich rozmów rekrutacyjnych z kandydatami zainteresowanymi ofertami pracy

Wszystkim uczestnikom wydarzenia zapewniamy:
-bezpłatną przestrzeń wystawową w dniu wydarzenia
-umieszczenie informacji o firmie w e-booku wydarzenia ‘Kampus Kariery – KATALOG PRACODAWCÓW’
-promocję pracodawcy za pośrednictwem materiałów informacyjno-promocyjnych, stworzonych na potrzeby wydarzenia (plakaty, artykuły na stronie internetowej oraz wpisy w social media)
-zapewnienie niezbędnego zaplecza organizacyjnego wydarzenia, jak i wsparcie przed oraz w trakcie imprezy

Uczestnikami Targów Pracy i Praktyk KAMPUS KARIERY będą studenci, doktoranci i absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego, w szczególności Wydziałów: Prawa, Administracji i Ekonomii, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Społecznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Filologii. 

Ze względu na limit stanowisk wystawowych, organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru uczestników spośród zgłoszonych firm. Wybór organizacji uczestniczących w wydarzeniu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, a ostateczna decyzja zostanie przesłana drogą mailową. 

Chcesz wziąć udział w wydarzeniu? Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Na zgłoszenia czekamy do 23 września 2018 r.

W przypadku pytań służę pomocą,
Karolina Orman
E: karolina.orman@uwr.edu.pl
T: (71) 375 21 31

powrót