Uniwersytet Wrocławski

Klauzula informacyjna-CRC

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w programie Corporate Readiness Certificate/GDPR Information Obligation.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia (streamu) w ramach programu Corporate Readiness Certificate (realizowany przez Biuro Karier we współpracy z IBM): zapisy, kontakt mailowy, telefoniczny z Biurem Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, listy obecności, ewaluacja szkolenia, a podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia danej edycji projektu CRC;

Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla mentorów uniemożliwia udział w programie.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

GDPR Information Obligation.

I am aware that: 1. The administrator of personal data is Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. The administrator has appointed a data protection officer who can be contacted via the following email address: IOD@uwr.edu.pl;

2. The personal data included in the contact form will be processing in the aim of my participating in the current recruitment for the Corporate Readiness Certificate program carried out in cooperation with IBM, provided by the Biuro Karier (Careers Office) University of Wrocław like: e-mail contact, phone contact, poll or personal contact with the Biuro Karier (Careers Office), evaluation of the program, attendance register.

A legal basis of processing data is my agreement.

3. The administrator will process my data up to 12 months after finishing program.

4. My agreement is necessary to take part in a workshop.

5. I am entitled to an access of my personal data contents, correct and delate them or reduce data processing at any time. I am entitled to cancel my permission for data processing at any time and I am entitled to lodge complaints to a Supervisory Authority who is the President for the Protection of Personal Data.

7. My data is not subject to the process of automated decision-making and profiling them.

powrót
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę