Uniwersytet Wrocławski

Newsletter - przetwarzanie danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości, że

 1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
 3. Moje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z poszukiwaniem przeze mnie zatrudnienia: dostarczanie studentom i absolwentom, informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zebrane dane osobowe  (adres e-mail) służą do powiadamiania o organizowanych przez Biuro Karier warsztatach, szkoleniach, Targach Pracy, spotkaniach z pracodawcami.
 4. Moje dane osobowe (adres e-mail) nie będą udostępniane żadnym kategoriom odbiorców.

Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Mój adres e-mail będzie przechowywany do momentu wycofania przeze mnie zgody, które nastąpi po wysłaniu wiadomości : „wypisz mnie”.
 2. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 3. Mam prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Podanie danych osobowych  (adresu mailowego)jest dobrowolne.
 6. Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
 7. Moje dane nie będą poddane profilowaniu,  czyli ocenie niektórych czynników osobowych.
powrót
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę