Uniwersytet Wrocławski
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Newsletter - przetwarzanie danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości, że

 1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
 3. Moje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z poszukiwaniem przeze mnie zatrudnienia: dostarczanie studentom i absolwentom, informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zebrane dane osobowe  (adres e-mail) służą do powiadamiania o organizowanych przez Biuro Karier warsztatach, szkoleniach, Targach Pracy, spotkaniach z pracodawcami.
 4. Moje dane osobowe (adres e-mail) nie będą udostępniane żadnym kategoriom odbiorców.

Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Mój adres e-mail będzie przechowywany do momentu wycofania przeze mnie zgody, które nastąpi po wysłaniu wiadomości : „wypisz mnie”.
 2. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 3. Mam prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Podanie danych osobowych  (adresu mailowego)jest dobrowolne.
 6. Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
 7. Moje dane nie będą poddane profilowaniu,  czyli ocenie niektórych czynników osobowych.
powrót