Uniwersytet Wrocławski

Raporty rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017 - materiały z konferencji związanej z publikacją wyników badania (wydano w 2018 r.)

 1. Aktywność edukacyjna Polaków - Barbara Worek
 2. Informacja o badaniu i kluczowych wynikach - Jarosław Górniak
  Kompetencje a system edukacji - Magdalena Jelonek
  Wykorzystanie potencjału narzędzi zarządzania strategicznego - Piotr Prokopowicz
  Wymagania pracodawców wobec pracowników - Marcin Kocór
  Wyniki badania osób dorosłych - Szymon Czarnik
  Informacja o badaniu i kluczowych wynikach - Jarosław Górniak
 3. Kompetencje a system edukacji - Magdalena Jelonek
 4. Wykorzystanie potencjału narzędzi zarządzania strategicznego - Piotr Prokopowicz
 5. Wymagania pracodawców wobec pracowników - Marcin Kocór
 6. Wyniki badania osób dorosłych - Szymon Czarnik
bkl

Raporty badań rynku pracy z perspektywy studentów i absolwentów

Start na rynku pracy 2016

Młodzi na Rynku Pracy

Barometr zawodów - to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.Są to badania jakościowe, które powstają osobno dla każdego powiatu w Polsce.


Raport NCBiR 2014 - Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy -celem badania było wypracowanie listy rekomendowanych kompetencji, kwalifikacji i efektów kształcenia istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.


Co nas czeka na rynku pracy w 2016 roku ? - analiza portalu pracuj.pl

Atrakcyjność inwestycyjna Polski sprawia, że coraz więcej miejsc pracy powstaje w zagranicznych firmach, a środowisko pracy staje się coraz bardziej międzynarodowe. To szczególnie dobra wiadomość dla młodych pracowników, należących do generacji Y lub reprezentujących pokolenie Erasmusa więcej

Raporty z Dolnośląskiego Rynku Pracy - DWUP Informacje o sytuacji na rynku pracy

 1. Wykaz raportów

Ranking zawodów 2016 - Career Cast

Popularny amerykański portal z ofertami pracy Career Cast opublikował coroczny ranking na najlepszy zawód w 2016 roku. Przeanalizowano 200 zawodów, biorąc pod uwagę m.in. przeciętne roczne zarobki, ale również perspektywy na przyszłość.

Raporty Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

 1. Mobliność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy
 2. Elastyczne formy zatrudnienia – skutki społeczne i ekonomiczne
 3. Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności
 4. Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska
 5. Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku

Raporty NBP na temat rynku pracy

Kwartalne raporty o rynku pracy
Opracowanie zawiera podsumowanie najważniejszych informacji o rynku pracy dostępnych w momencie przygotowywania (po publikacji przez GUS danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za kolejny kwartał). Cennym uzupełnieniem komentowanych informacji są wyniki badań i analiz przedstawione w ramkach do raportu.

 1. Wykaz kwartalnych raportów

Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia

Raport ManpowerGroup jest opracowywany na podstawie wywiadów indywidualnych z ponad 65 000 pracodawców z ponad 40 krajów, którzy reprezentują firmy prywatne i organizacje z sektora publicznego. W Polsce badanie prowadzone jest na reprezentatywnej próbie 750 pracodawców.

 1. Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia

Analiza Formu Obywatelskiego Rozwoju z 2014 roku:

Młodzi wykształeni, ale bezrobotni. Fakty i mity.

POZOSTAŁE BADANIA:

 1. Rynkowe badanie motywacji młodych przy wyborze kariery
 2. Raport Płacowy 2015. Trendy na rynku pracy
 3. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów
 4. O czym marzą przyszli finansiści? Wyniki pionierskiego badania „MBE STUDENT INDEX: Finanse i Bankowość”
 5. Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2013 r.
 6. Studenci vs. wyzwania rynku pracy

Więcej raportów znajdziesz na:

 1. Bilans Kapitału Ludzkiego: http://bkl.parp.gov.pl/raporty
 2. Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy: http://obserwatorium.cmsiko.pl/badania-i-analizy
 3. Raporty z Dolnośląskiego Rynku Pracy - DWUP: http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/Archiwum-statystyk
powrót
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę