Uniwersytet Wrocławski
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

RPO WD

Wsparcie ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)

Jeżeli działalność gospodarcza byłaby już zarejestrowana, w roku 2016 można ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursów o dotacje adresowanych dla przedsiębiorstw. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa dolnośląskiego jest dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) w ramach Działania 1.5. Program przewiduje dofinansowanie na projekty wspierające innowacyjność procesową i produktową, wsparcie na inwestycje służące zwiększeniu efektywności energetycznej w MŚP oraz dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Szczegółowe informacje nt. planowanych naborów wniosków w ramach RPO WD 2014-2020 dostępne są na stronie:http://rpo.dolnyslask.pl/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-lata-2015-i-2016-2/ oraz http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2015/12/ZWD_SZOOP_v4_12.2015_glowny.pdf .

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (www.dip.dolnyslask.pl)

We wrześniu 2016 r. będzie ogłoszony osobny nabór dla schematu 1.5 A, w którym aplikować będą mogły mikroprzedsiębiorstwa działające krócej niż dwa lata na dzień złożenia

powrót