Uniwersytet Wrocławski

WB

Wydział Biotechnoligii

"DOBRE STAŻE - podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr
poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych"

Projek jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kto może ubiegać się o staż ?
- studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia.

Obecnie realizowana jest druga edycja staży w okresie :
maj - sierpień 2019 r.
Czas trwania stażu: 160 godz.

Osoby zainteresowane stażami - zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM

Wzór UMOWY STAŻOWEJ podpisywanej przez Stażystę/kę - Pracodawcę - Uniwersytet Wrocławski

Studentki i studenci zakwalifikowani na staże zobowiązani są do wypełnienia:
Formularza stażowego
Oświadczenia
i dostarczenia tych dokumentów niezwłocznie do Biura Projektu
ul. Kręta 1/3, Wrocław, w celu przygotowania i podpisania umowy stażowej.

Kontakt: Katarzyna Łaba, Specjalista ds. administracyjno - finansowych
tel. 71 324 60 42
mail: katarzyna.laba@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydziału.

Więcej informacji u Koordynatorki staży:
dr Anna Jaromin
tel. 71 375 60 03
mail: anna.jaromin@uwr.edu.pl

Wykaz placówek, w których realizowane są staże w II edycji: czerwiec - wrzesień 2019 r. - 27 osób

MIejsce realizacji stażu

Okres realizacjiLiczba osób

Oleofarm SP. z o o.

czerwiec 1

Hasco - Lek S.A / Novasome

czerwiec - sierpień

13

Herbapol S.A

lipiec

3
Wrocławski Park Technologiczny S.A.czerwiec - lipiec6
Torf Corporation Sp. z o.o.czerwiec - sierpień2
PORTwrzesień2

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz placówek, w których realizowany był staż w I edycji: lipiec i sierpień 2018 r. - 19 osób

MIejsce realizacji stażu

Okres realizacjiLiczba osób

Oleofarm SP. z o o.

czerwiec - wrzesień6

Pure Biologics S.A.

sierpień - wrzesień

5

Torf Corporation Sp. z o.o.

czerwiec - lipiec

3
Wrocławski Park Technologiczny S.A.lipiec i wrzesień5

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty wypełniane przez stażystę w celu prawidłowego rozliczenia stażu:

- Karta czasu pracy stażysty/ki
- Lista obecności stażysty/ki
- Sprawozdanie stażysty/ki

Kontakt: Katarzyna Łaba, Specjalista ds. administracyjno - finansowych
tel. 71 324 60 42
mail: katarzyna.laba@uwr.edu.pl

 

powrót
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę