Uniwersytet Wrocławski
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

DWUP POWER

Wsparcie ze środków Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Nowe możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się tylko osoby niepracujące.
Maksymalna wartość udzielonego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania nie będzie mogła być wyższa niż sześciokrotność średniomiesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (ok. 23 000 zł).

Osoby poniżej 29 roku życia pozostające bez pracy będą mogły korzystać ze wsparcia w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
O dotacje będą mogły się ubiegać osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:

  • nie pracują,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkolą się.

Ze wsparcia będą mogły korzystać, zarówno osoby zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy.

W pierwszej kolejności z PO WER zostały uruchomione środki dla osób młodych, spełniających ww. warunki, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Projekty wsparcia dla tych osób realizują obecnie dolnośląskie Powiatowe Urzędy Pracy. Aby ubiegać się o te środki, należy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego dla miejsca zameldowania.

Wsparcie dla osób młodych, spełniających powyższe warunki, niezarejestrowanych w PUP, przewiduje się do uruchomienia w I kwartale 2016 r. Wsparcia będą udzielać m.in. agencje zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje szkoleniowe, wyłonione w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Lista tych instytucji będzie opublikowana na stronie www.power.dwup.pl. O dofinansowanie można będzie się starać, gdy wybrane w konkursie instytucje rozpoczną rekrutację do realizowanych projektów.

powrót