Uniwersytet Wrocławski

Jesteś w: Biuro Karier

O nas

Głównym zadaniem Biura Karier jest wspieranie studentów i absolwentów
w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą kariery
 • pogotowie rekrutacyjne - konsultację CV drogą mailową;
 • zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji;
 • udostępnianie w serwisie internetowym ofert pracy / praktyk / staży;
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów i absolwentów;
 • udostępnianie raportów dotyczących sytuacji na rynku pracy;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:
  - gromadzenie informacji o firmach działających w kraju, mających wolne stanowiska pracy
  - pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy / praktyk / staży
  - wsparcie w organizacji prezentacji firm na Uniwersytecie Wrocławskim
  - współorganizowanie warsztatów / szkoleń prowadzonych przez pracodawców i trenerów zewnętrznych
  dla studentów i absolwentów
  - organizacja spotkań z pracodawcami z cyklu „Praca i Kariera w …”.


  Ponadto Biuro Karier  zrzeszone jest w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier. Wspólnie realizujemy projekty:

 • Program Mentoringu dla Studentów
 • Menu Kariery

DANE KONTAKTOWE:

Biuro Karier - Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 49 A
50-138 Wrocław

tel./fax: 071 375 21 31
e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl
www.careers.uni.wroc.pl

GODZINY PRACY:

poniedziałek-piątek:  od 10.00 do 15.00

NASZ ZESPÓŁ:

Dominika Buczkowska - kierownik Biura Karier, doradca kariery, trener
tel. 71 375 21 33
e-mail: dominika.buczkowska@uwr.edu.pl

Elżbieta Oleniacz-Czajka - doradca kariery dla absolwentów, trener
koordynatorka Programu Mentoringowego dla Studentów UWr
tel. 71 375 21 34
e-mail: elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl

Kamila Piwowar - specjalista ds. monitorowania karier zawodowych absolwentów i e-learningu
tel. 71 375 21 31
e-mail: kamila.piwowar@uwr.edu.pl

Marta Idkowiak - specjalista ds. rynku pracy, doradca kariery
tel. 71 375 21 32
e - mail: marta.idkowiak@uwr.edu.pl

RYS HISTORYCZNY:

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów powstało 16 czerwca 1997r. na mocy umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską a Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu.

15 kwietnia 2002 r. pomiędzy wrocławskimi uczelniami publicznymi a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu została podpisana umowa, która nadała pracy Biura międzyuczelniany charakter. W skład Biura weszły Uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Ekonomiczna, Akademia Rolnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Jeszcze w tym samym roku dołączyła do nas Akademia Medyczna.

Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 145/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. i na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) i umowy z dnia 15 kwietnia 2002 r. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zostało włączone w struktury organizacyjne Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego jako komórka administracyjna podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauczania.

Od 13 marca 2007 r. Uniwersytet Wrocławski widnieje w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 3532/1a, a od 30 czerwca 2009 r. w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia oraz poradnictwa zawodowego pod nr 3532. Obowiązki wymienionych instytucji rynku pracy pełni Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier.

Na chwilę obecną w skład Biura wchodzą Uczelnie: Uniwersytet Wrocławski i Akademia Muzycznej. Pozostałe uczelnie utworzyły własne biura karier.

powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę