Uniwersytet Wrocławski

Jesteś w: Biuro Karier

Dolnośląska Sieć Biur Karier

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  • wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;
  • realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz po szczególnych
    uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców, m.in. Program Mentoringu dla Studentów, Menu Kariery, Międzyuczelniana Gra Akademicka.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

W SKŁAD DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI BIUR KARIER WCHODZĄ:

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - Biuro Karier
ul. Kuźnicza 49A; 50-138 Wrocław
tel. (071) 375 71 31, 375 71 34
www.careers.uni.wroc.pl

Biuro Karier Dział Praktyk i Promocji Zawodowej Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław
tel. (071) 356 16 28
www.wsb.pl

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, pok,1; 53-609 Wrocław
tel. (071) 358 27 68
www.biurokarier.dsw.edu.pl

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław
tel. (071) 36 80 784; 36 80 883
www.ue.wroc.pl/biuro_karier

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
ul. Sejmowa 5A bud. E; 59-220 Legnica
tel. (076) 723 21 46
www.pwsz.legnica.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. Norwida 25; 50-375 Wrocław
tel. (071) 320 10 26
www.ar.wroc.pl

Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej
ul. Ostrowskiego 22; 53-238 Wrocław
tel. (071) 333 11 08
www.handlowa.eu

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław
tel. (071) 324 68 42 wew. 124
www.kariera.mwsl.eu/

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 bud. C13, 50-370 Wrocław
tel.: (071) 320 45 17
www.biurokarier.pwr.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej
ul. Robotnicza 70B; 53-608 Wrocław
tel. (071) 783 38 28 wew. 201
www.humanistyczna.pl/uczelnia/biuro-karier

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego
ul. Parkowa 34; 51-616 Wrocław
tel. (071) 324 90 63
www.am.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109; 51-150 Wrocław
tel. (071) 765 87 02
www.wso.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław
tel. (071) 377 21 52
www.wszedukacja.pl/uczelnia/biuro-karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej
ul. Św. Jadwigi 12; 50-266 Wrocław
te. (071) 718 81 36
www.kariera.chodkowska.edu.pl

 

UWAGA Studenci i Absolwenci: Ruszyła oficjalna strona facebooka Dolnośląskiej Sieci Biur Karier

Jeśli chcesz:
- wiedzieć, jakie atrakcje czekają na studentów i absolwentów wrocławskich uczelni w tym semestrze
- wiedzieć, gdzie bezpłatnie możesz uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach z pracodawcami
- brać udział w konkursach z nagrodami
- zdobywać wiedzę i nowinki z lokalnego rynku pracy
- koniecznie odwiedź naszą stronę i polecaj ją znajomym:http://www.facebook.com/DolnoslaskaSiecBiurKarier

To pierwsza strona prowadzona przez doradców zawodowych Biur Karier dolnośląskich uczelni, w tym Uniwersytetu Wrocławskiego.

facebook

lubie to

HISTORIA BIUR KARIER W POLSCE*

Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor Biura Karier na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom. Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy. W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier. Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim. Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją, a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników.

* K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.
powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę