Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Program Mentoring dla Studentów

 

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.

 

Robert Toro Kiyosaki (1947)

 

VIII edycja Programu MENTORING DLA STUDENTÓW  UWr

Zakończyliśmy rekrutację studentów !!!
Wpłynęło 319 zgłoszeń od 148 studentów i studentek UWr
Teraz Mentorzy dokonują wyboru kogo zapraszają do programu.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 52 Mentorów, którzy są gotowi podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego

Prezentujemy z dumą  PROFILE MENTORÓW


Najważniejsza jest relacja ...

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaką Mentor (doświadczony pracownik, specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee (student / studentka Uniwersytetu Wrocławskiego)

W ramach projektu Mentor z Mentee spotykają się minimum 5 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery przez Mentee, zweryfikowanie ich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość zawodowa”. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest inspiracją i pomaga odkrywać potencjał oraz wskazuje możliwości rozwoju.

Mentor  ma możliwość:

 • wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu, które poprowadzi doświadczona Mentorka, coach i trener biznesu wraz z kierownikiem Biura Karier
 • wzięcia udziału w spotkaniu z innymi Mentorami i wymienić się doświadczeniami - grupa wsparcia ;)

Korzyści dla Mentorów związane z udziałem w programie:

 • rozwijanie swoich kompetencji interpersonalnych i coachingowych dzięki wyjątkowej relacji z Mentee,
 • zdobycie nowych możliwości i źródła stymulacji własnego rozwoju,
 • sposobność praktycznego wykorzystania swojego doświadczenia zawodowego,
 • wpływ na kształtowanie osobowości przyszłych nowych pracowników,
 • uczestniczenie w czymś wyjątkowym i prestiżowym
 • promocja Mentora na stonie głównej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dla firmy, z której wywodzi się Mentor, udział w programie także może przynieść wymierne korzyści w postaci:

 • budowania pozytywnego wizerunku firmy w środowisku akademickim,
 • kreowania pozytywnego marketingu personalnego,
 • poznania potencjału studentów,
 • możliwości udziału w projekcie Dolnośląskiej Sieci Biur Karier
 • promocja Firmy wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Korzyści dla studentów związane z udziałem w programie:

 • uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery, w wybranej dziedzinie zawodowej,
 • zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat wybranego obszaru pracy zawodowej,
 • poznanie znaczenia pojęcia „dojrzałość zawodowa”,
 • wzrost umiejętności interpersonalnych,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach.

Krótki tekst promujący Program, w którym głos zabrali Mentorzy i Mentee z poprzednich edycji
https://uni.wroc.pl/jestes-specjalista-zostan-mentorem/

HARMONOGRAM  VIII EDYCJI:

17 Września – 5 Października  2018 – rekrutacja Mentorów

25 Października - 30 Listopada 2018 – rekrutacja Studentów
Grudzień 2018 – wybór Mentee (Studenci) przez Mentorów
Styczeń 2019 – warsztat dla Mentee (Studenci) i spotkanie z doradcą kariery
Styczeń - Maj 2019 - spotkania Mentorów z Mentee (Studenci)
Czerwiec 2019– podsumowanie Programu
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Oleniacz - Czajka – specjalista, doradca kariery
Koordynatorka Programu Mentoring dla Studentów UWr
Tel: 71/ 375 2134

REGULAMIN

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w programie mentoringowym jako MENTOR

powrót