Uniwersytet Wrocławski

Tworzenie indywidualnej ścieżki kariery

Nie wiesz jak zaplanować swoją ścieżkę zawodową lub edukacyjną? Jakie wybrać studia II stopnia, a może studia podyplomowe? Jak określić swój potencjał, możliwości i szanse w odniesieniu do wymagań współczesnego rynku pracy - spotkaj się z doradcą kariery i wspólnie stwórzcie Twój Indywidualny Plan Działania (IPD).

Tworzenie indywidualnej ścieżki kariery w oparciu o IPD jest pomocne w sytuacji, kiedy stoją przed Tobą nowe zadania lub czekają Cię zmiany.

Etapy tworzenia Indywidualnego Planu Działania:

  1. Sprecyzowanie i dokładne określenie celu
  2. Analiza własnego potencjału, szanse, możliwości i zagrożenia w Twoim otoczeniu (analiza SWOT)
  3. Ustalenie kolejnych kroków działania
  4. Realizacja celu

  5. "Tylko nieznane przeraża człowieka.
    Ale dla tego, kto stawia mu czoło,ono już nie jest nieznane"

    Antoine de Saint-Exupery

Liczba planowanych konsultacji z doradcą kariery: 3
Czas trwania jednej konsultacji: 1 godz.

Jak skorzystać z pomocy?

Zapraszamy do kontaktu:

Marta Idkowiak – doradca kariery dla studentów
e-mail: marta.idkowiak@uwr.edu.pl
tel.: 71/ 375 21 32

Elżbieta Oleniacz - Czajka - doradca kariery dla absolwentów
e-mail: elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl
tel.: 71/ 375 21 34

Monika Jackowska  – doradca kariery dla studentów i absolwentów obcokrajowców
e-mail: monika.jackowska@uwr.edu.pl
tel.: 71/ 375 21 31

Klauzula Informacyjna tutaj

Pamiętaj, aby w temacie e-maila wpisać: Tworzenie indywidualnej ścieżki kariery – imię i nazwisko.

powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę