Uniwersytet Wrocławski

Absolwent UWr na runku pracy

W dniu 30 kwietnia 2012 r. zakończyliśmy realizację projektu „Absolwent UWr na rynku pracy – sukces dzięki kompetencjom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 30 kwietnia 2012 r., powstał w celu wsparcia studentów i absolwentów Uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy przez nabycie i wzmocnienie kompetencji interpersonalnych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz możliwości pracy i kariery w różnych branżach. 
Wsparcie w ramach projektu obejmowało szkolenia, spotkania z pracodawcami, staże i konsultacje ze specjalistami z zakresu prawa pracy i psychoterapii.

Dziękując za udział w projekcie prezentujemy Państwu publikację podsumowującą 33 miesiące pracy na rzecz skuteczniejszego i bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania studentów i absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego na rynku pracy.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę