Uniwersytet Wrocławski

Akademia Rozwoju

W dniu 31 grudnia 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach którego zrealizowano m.in.:

  • otwarcie nowych kierunków studiów realizowanych w języku angielskim,
  • prestiżowy program stypendialny dla doktorantów, młodych doktorów i wybitnych profesorów wizytujących,
  • dostosowanie infrastruktury na wydziałach kluczowych w kontekście Projektu do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Biuro Karier realizowało w Projekcie dwa zadania:

  • Zadanie Współpraca z pracodawcami, w ramach którego zrealizowano 115 studenckich staży krajowych oraz 5 studenckich staży zagranicznych, a także szereg spotkań z pracodawcami z cyklu „Praca i kariera w…”
  • Zadanie Szkolenia dla studentów, mające na celu lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy; szkolenia dotyczyły m.in. ekonomii i prowadzenia małej firmy; przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej oraz rozwoju kompetencji interpersonalnych, menadżerskich, analitycznego myślenia itp.

Wszelkie działania przewidziane w Projekcie wpisywały się w tzw. obszary kształcenia kluczowe w kontekście realizacji Strategii Europa 2020- unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę