Uniwersytet Wrocławski

Regulamin - student

Regulamin korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

(Student)

I.Postanowienia ogólne

1. Użytkownikami internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego mogą być studenci i absolwenci (użytkownicy) wrocławskich wyższych szkół państwowych oraz pracodawcy.

2. Zadania Biura Karier określa ZARZĄDZENIE NR 145/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

II.  Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z internetowej bazy CV klientów Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie careers.uni.wroc.pl (zakładka „Strefa Studenta / Absolwenta”).

2. W przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego konto klienta może zostać usunięte z bazy CV Biura Karier.

III. Zasady korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Użytkownik rejestrując się do bazy:

-  wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym przechowywanie danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, będący administratorem danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

-zapoznaje się z klauzulą informacyjną, zawierającą informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych.

2. Uniwersytet Wrocławski zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności  przed wglądem osób nieuprawnionych.

3. Użytkownik samodzielnie ustala swój login oraz hasło podczas rejestracji do internetowej bazy

i zobowiązuje się do należytego chronienia tych danych przed wglądem osób trzecich.

4. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na:

- powiadamianie drogą mailową o ofertach pracy, szkoleniach oraz innych wydarzeniach związanych

z działalnością Biura Karier.

5. Rejestracja w internetowej bazie umożliwia przeglądanie złożonych przez pracodawcę ofert pracy praktyk i staży oraz aplikowanie na nie poprzez udostępnianie wybranemu pracodawcy swojego formularza lub/i wysyłanie na wskazany w ofercie mail  wymaganych załączników (CV, list motywacyjny).

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i aktualizacji wprowadzonych swoich danych oraz do ich usunięcia.

7. Usunięcie swojego CV oraz rezygnacja ze swojego konta w bazie klientów może nastąpić po przysłaniu do Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego na pocztę e-mail (biurokarier@uwr.wroc.pl) informacji o rezygnacji z podaniem imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

8. Biuro Karier zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia danych osobowych (konta) Użytkownika, który nie logował się do systemu przez pół roku.

III. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z internetowej bazy ofert pracy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej Biura Karier www.careers.uni.wroc.pl
 3. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
  powrót
  Kontakt

  ul. Kuźnicza 49 A,
  50-138 Wrocław
  tel. 71 375 2131

  Kuźnicza 49 A, Wrocław
  Powiększ mapę