Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Kompetencji

W dniu 31 marca 2013 r. zakończyliśmy realizację projektu „Uniwersytet Kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od października 2009 r. do 30 marca 2013 r.

Projekt powstał w celu wsparcia studentów i absolwentów Uczelni w odnalezieniu się na rynku pracy porzez nabycie i wzmocnienie kompetencji interpersonalnych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz możliwości pracy i kariery w różnych branżach.

Wsparcie w ramach Projektu obejmowało szkolenia, treningi psychologiczne, spotkania z pracodawcami, staże i konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa pracy oraz doradcą zawodowym.

Dziękując wszystkim uczestnikom Projektu przygotowalismy publikację: "Kompetencje w plecaku - Twój ekwipunek na rynek pracy".

Zapraszamy do Biura Karier po odbiór bezpłatnego egzemplarza!

Liczba publikacji ograniczona!

Zespół Projetu "Uniwersytet Kompetencji"

powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę