Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

WNHiP

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Kto może ubiegać się o staż ?
- studenci i studentki II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika
- studenci i studentki II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna
- studenci i studentki II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Historia
Na kierunku Historia planowana jest realizacja dwóch edycji staży:
I edycja 2018 r. - 16 osób
II edycja 2019 r. - 12 osób

 

W marcu ruszyła pierwsza edycja staży dla kierunku HISTORIA:

MIejsce realizacji stażu

Okres realizacji Liczba osób
Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław19.03-30.034
IPN Oddziałowe Archiwum we Wrocławiu , Referat Gromadzenia Opracowywania i Obsługi Magazynów, Sekcja Edycji Źródeł, ul. Sołtysowicka 21 a, 51-168 Wrocław19.03-30.033
IPN Oddziałowe Biuro Badań Historycznych,ul. Sołtysowicka 21 a, 51-168 Wrocław19.03-30.033
Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego, ul. Kurzy Targ 4, 50-103 Wrocław19.03-30.032
Ośrodek Pamięć i Przyszłość Dział Badawczy, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław16.03-27.043
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno - Prawny, ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław19.03-30.031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz placówek, w których realizowane były staże dla PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA:

MIejsce realizacji stażuZespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom"


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wrocławiu  ( Zespół Placówek Oświatowych nr 3)


Zakłady Karne: nr 1 i nr 2

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  Nr 2  w Wrocławiu


Dolnośląska Fundacja na Rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina”
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej


Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej " FALA"
Przedszkole nr 107 „SŁONECZKO”
Przedszkole nr 35  z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek”
Centrum Rozwoju Zawodowego " Krzywy Komin"
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla uczniów z dzieciecym porażeniem mózgowym
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego  - Wrocławskie Centrum Seniora
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Fundacja "Sensoria"
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ARKA
Szkoła Podstawowa nr  20
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr  12
Przedszkole Integracyjne nr 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty wypełniane przez stażystę w celu prawidłowego rozliczenia stażu:

- Karta czasu pracy stażysty/ki
- Lista obecności stażysty/ki
Sprawozdanie stażysty/ki

Osoby zainteresowane stażami - zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM

Wzór UMOWY STAŻOWEJ podpisywanej przez Stażystę/kę - Pracodawcę - Uniwersytet Wrocławski

Studentki i studenci zakwalifikowani na staże zobowiązani są do wypełnienia:
Formularza stażowego
Oświadczenia
i dostarczenia tych dokumentów niezwłocznie do Biura Projektu
ul. Kręta 1/3, Wrocław, w celu przygotowania i podpisania umowy stażowej.

Kontakt: Katarzyna Łaba, Specjalista ds. administracyjno - finansowych
tel. 71 324 60 42
mail: katarzyna.laba@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydziału.

Więcej informacji u Koordynatorów staży:

Pedagogika i Pedagogika specjalna:
dr Arkadiusz Urbanek
tel. 71 367 20 01 wew.123
mail: arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl

Historia:
dr Barbara Techmańska
tel.71 375 25 20
mail: barbara.techmanska@uwr.edu.pl

 

 

powrót