Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

WNHiP

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

"DOBRE STAŻE - podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr 
poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych"

Projek jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kto może ubiegać się o staż ?
- studenci i studentki II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Historia
Na kierunku Historia planowana jest realizacja dwóch edycji staży:
I edycja 2018 r. - 16 osób
II edycja 2019 r. - 12 osób

W lutym rusza rekrutacja studentów i studentek do II edycji staży dla kierunku HISTORIA:

Osoby zainteresowane stażami - zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM

Wzór UMOWY STAŻOWEJ podpisywanej przez Stażystę/kę - Pracodawcę - Uniwersytet Wrocławski

Studentki i studenci zakwalifikowani na staże zobowiązani są do wypełnienia:
Formularza stażowego
Oświadczenia
i dostarczenia tych dokumentów niezwłocznie do Biura Projektu
ul. Kręta 1/3, Wrocław, w celu przygotowania i podpisania umowy stażowej.

Kontakt: Katarzyna Łaba, Specjalista ds. administracyjno - finansowych
tel. 71 324 60 42
mail: katarzyna.laba@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie internetowej wydziału.

Więcej informacji u Koordynatorki staży:

dr Barbara Techmańska
tel.71 375 25 20
mail: barbara.techmanska@uwr.edu.pl

Wykaz placówke z I edycji staży:

MIejsce realizacji stażu

Okres realizacji Liczba osób
Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław19.03-30.034
IPN Oddziałowe Archiwum we Wrocławiu , Referat Gromadzenia Opracowywania i Obsługi Magazynów, Sekcja Edycji Źródeł, ul. Sołtysowicka 21 a, 51-168 Wrocław19.03-30.033
IPN Oddziałowe Biuro Badań Historycznych,ul. Sołtysowicka 21 a, 51-168 Wrocław19.03-30.033
Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego, ul. Kurzy Targ 4, 50-103 Wrocław19.03-30.032
Ośrodek Pamięć i Przyszłość Dział Badawczy, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław16.03-27.043
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno - Prawny, ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wrocław19.03-30.031

 
powrót