Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

O Programie

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.
Robert Toro Kiyosaki (1947)

VIII edycja Programu Mentoring dla Studentów UWr

Zakończyliśmy rekrutację !!!!

Wpłynęło 319 zgłoszeń od 148 studentów i studentek UWr

Znamy już wyniki. W tej edycji współpracę podjęło75 Mentee i 48 Mentorów.

Gratulujemy tym wszystkim, którym udało sie dostać do Programu.
Spotkania mentoringowe potrwają do maja. W czerwcu uroczyste podsumowanie.

Powodzenia i owocnych relacji mentoringowych dla naszych Mentorów i Mentee


Mamy już pierwsze fotorelacje z tej edycji :)

Najważniejsza jest relacja ...

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaką Mentor (doświadczony pracowniki, specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee

W ramach projektu Mentor z Mentee spotykają się minimum 5 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery przez Mentee, zweryfikowanie ich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość zawodowa”. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest inspiracją i pomaga odkrywać potencjał oraz wskazuje możliwości rozwoju.

Niewątpliwie cennym efektem udziału w Programie będzie informacja zwrotna na temat Twojej osoby, którą otrzymasz ze strony doświadczonego specjalisty.

Oto co możesz zyskać:

- poznanie „od środka” świata pracy (branża, stanowisko, środowisko pracy),
- nawiązanie cennych kontaktów zawodowych,
- rozwój osobisty - wzrost umiejętności interpersonalnych,
- weryfikację własnych wyobrażeń - na temat pracy, stanowiska, branży, kompetencji w odniesieniu do planowanej ścieżki kariery zawodowej,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,
- wymianę poglądów, doświadczeń,
- poznanie znaczenia dojrzałości zawodowej (punktualność, samodyscyplina, odpowiedzialność),
- weryfikację celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie,
- nabycie umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

Rekrutacja do Programu

Do Programu zapraszamy studentów i studentki III roku studiów I stopnia lub II stopnia - dyspozycyjnych i zmotywowanych do działania na rzecz własnego rozwoju.

Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program MENTORING DLA STUDENTÓW to:

– szkolenie dla Studentów biorących udział w Programie
-  udział w sesji Assessment Center
– spotkania Studentów z Mentorami - min. 5 spotkania Mentora ze Studentem
– podsumowanie Programu

HARMONOGRAM  VIII EDYCJI:

 

17 Wrzesień – 5 Październik  2018 – rekrutacja Mentorów
25 Października - 30 Listopada 2018 – rekrutacja Studentów
Grudzień 2018 – wybór Mentee (Studenci) przez Mentorów
Styczeń 2019 – warsztat dla Mentee (Studenci) i spotkanie z doradcą kariery
Styczeń - Maj 2019 - spotkania Mentorów z Mentee (Studenci)
Czerwiec 2019– podsumowanie Programu

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Oleniacz - Czajka – specjalista, doradca kariery
Koordynatorka Programu Mentoring dla Studentów UWr
Tel: 71/ 375 2134

REGULAMIN

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w programie mentoringowym jako MENTEE

powrót