Uniwersytet Wrocławski

O Programie

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.
Robert Toro Kiyosaki

Trwa IX edycja Programu Mentoring dla Studentów UWr

W tej edycji pracuje ze sobą 48 Mentorów i Mentorek z 69 Mentee

Spotkania potrwają do czerwca 2020

Rekrutacja do kolejnej edycji Programu w nowym roku akademickim - listopad 2020


Krótka fotorelacja z zakończenia ubiegłej edycji

Fotorelacja ze spotkań z ubiegłej edycji:)

Najważniejsza jest relacja ...

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaką Mentor (doświadczony pracowniki, specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee

W ramach projektu Mentor z Mentee spotykają się minimum 5 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery przez Mentee, zweryfikowanie ich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość zawodowa”. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest inspiracją i pomaga odkrywać potencjał oraz wskazuje możliwości rozwoju.

Niewątpliwie cennym efektem udziału w Programie będzie informacja zwrotna na temat Twojej osoby, którą otrzymasz ze strony doświadczonego specjalisty.

Oto co możesz zyskać:

- poznanie „od środka” świata pracy (branża, stanowisko, środowisko pracy),
- nawiązanie cennych kontaktów zawodowych,
- rozwój osobisty - wzrost umiejętności interpersonalnych,
- weryfikację własnych wyobrażeń - na temat pracy, stanowiska, branży, kompetencji w odniesieniu do planowanej ścieżki kariery zawodowej,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,
- wymianę poglądów, doświadczeń,
- poznanie znaczenia dojrzałości zawodowej (punktualność, samodyscyplina, odpowiedzialność),
- weryfikację celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie,
- nabycie umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

Rekrutacja do Programu

Do Programu zapraszamy studentów i studentki III roku studiów I stopnia lub II stopnia - dyspozycyjnych i zmotywowanych do działania na rzecz własnego rozwoju.

Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program MENTORING DLA STUDENTÓW to:

– szkolenie dla Studentów biorących udział w Programie
-  udział w sesji Assessment Center
– spotkania Studentów z Mentorami - min. 5 spotkania Mentora ze Studentem
– podsumowanie Programu

HARMONOGRAM  IX EDYCJI:

Wrzesień - Październik 2019 - rekrutacja Mentorów
23 Październik - 30 Listopad 2019 – rekrutacja Studentów
Grudzień 2019– wybór Mentee (Studenci) przez Mentorów
Styczeń 2020 – warsztat dla Mentee (Studenci) i spotkanie z doradcą kariery
Styczeń - Maj 2020 - spotkania Mentorów z Mentee (Studenci)
Czerwiec 2020– podsumowanie Programu

Szczegółowy HARMONOGRAM


Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Oleniacz - Czajka – specjalista, doradca kariery
Koordynatorka Programu Mentoring dla Studentów UWr
Tel: 71/ 375 2134

REGULAMIN

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w programie mentoringowym jako MENTEE

powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę