Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

O Programie

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś,
kto już tam doszedł. Robert Toro Kiyosaki (1947)

 

VII edycja Programu Mentoring dla Studentów UWr

Do Programu zgłosiło się ponad 50 Mentorów !!!

 

Mentorzy przygotowali swoje biogramy /profile, które są już dostępne na stronie w zakładce: PROFILE MENTORÓW
Teraz kolejny krok należy do WAS :)

Możecie aplikować do 3 Mentorów z tej samej lub różnych branż.

Rekrutacja do Programu trwa do 24 listopada.

Najważniejsza jest relacja ...

Program mentoringowy opiera się na nieformalnej relacji jaką Mentor (doświadczony pracowniki, specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee

W ramach projektu Mentor z Mentee spotykają się minimum 4 razy. Celem tych spotkań jest uzyskanie niezbędnych informacji na temat wybranej ścieżki kariery przez Mentee, zweryfikowanie ich wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość zawodowa”. W trakcie spotkań Mentor nie narzuca swojego zdania i nie daje gotowych odpowiedzi. Jest inspiracją i pomaga odkrywać potencjał oraz wskazuje możliwości rozwoju.

Niewątpliwie cennym efektem udziału w Programie będzie informacja zwrotna na temat Twojej osoby, którą otrzymasz ze strony doświadczonego specjalisty.

Oto co możesz zyskać:

- poznanie „od środka” świata pracy (branża, stanowisko, środowisko pracy),
- nawiązanie cennych kontaktów zawodowych,
- rozwój osobisty - wzrost umiejętności interpersonalnych,
- weryfikację własnych wyobrażeń - na temat pracy, stanowiska, branży, kompetencji w odniesieniu do planowanej ścieżki kariery zawodowej,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,
- wymianę poglądów, doświadczeń,
- poznanie znaczenia dojrzałości zawodowej (punktualność, samodyscyplina, odpowiedzialność),
- weryfikację celów zawodowych w oparciu o zdobyte doświadczenie,
- nabycie umiejętności świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

Rekrutacja do Programu

Do Programu zapraszamy studentów i studentki III roku studiów I stopnia lub II stopnia - dyspozycyjnych i zmotywowanych do działania na rzecz własnego rozwoju.

Rekrutacja prowadzona jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program MENTORING DLA STUDENTÓW to:

– warsztat dla Studentów biorących udział w Programie
-  udział w sesji Assessment Center
– spotkania Studentów z Mentorami - min. 5 spotkania Mentora ze Studentem
– podsumowanie Programu

HARMONOGRAM  VII EDYCJI:

 

Wrzesień – Październik  2017 – rekrutacja Mentorów
Listopad - Grudzień 2017 – rekrutacja Studentów
Styczeń 2018 – wybór Mentee (Studenci) przez Mentorów
Styczeń 2018 – szkolenie „DNA Mentoringu” dla Mentorów
Styczeń 2018 – warsztat dla Mentee (Studenci) i spotkanie z doradcą kariery
Styczeń - Maj 2018 - spotkania Mentorów z Mentee (Studenci)
Czerwiec 2018 – podsumowanie Programu

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier
Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Oleniacz - Czajka – specjalista, doradca kariery
Koordynatorka Programu Mentoring dla Studentów
Tel: 71/ 375 2134

REGULAMIN

powrót